Etiquetas

lunes, 11 de mayo de 2020

TASQUES ALUMNAT (11-15) DE MAIG DE 2020



Estimades famílies:
A causa de la suspensió de les classes fins nou avís, l'equip docent de quart us deixa les tasques que els nins i les nines hauran de realitzar a casa durant aquests dies.
El professorat de quart curs


PERÍODE:
11-15 DE MAIG DE 2020
NIVELL:
QUART DE PRIMÀRIA

                    DATA MÀXIMA D’ENTREGA: 18 DE MAIG A LES 15:00 HORES

                                     IMPORTANT!
PER FAVOR, ENVIAR LES TASQUES AMB EL NOM DE L’ESTUDIANT, GRÀCIES.

ELS CORREUS ELECTRÒNICS DEL PROFESSORAT SÓN ELS SEGÜENTS:

ainamartorell@ceipjafudacresques.cat (4t-A)
aliciaferragut@ceipjafudacresques.com (4t-B)
xiscomunoz@ceipjafudacresques.cat (4t-A)
monicatugores@ceipjafudacresques.cat (Anglès)
tonisocias@ceipjafudacresques.cat (Educació Física)
juancamarena@ceipjafudacresques.cat (Castellà)
xiscohernandez@ceipjafudacresques.cat (Desdoblament 4t A/B Cat/Mat)
doloreslazaro@ceipjafudacresques.cat (Religió Catòlica)



CATALÀ:
1. LLEGEIX AQUESTA EXPLICACIÓ TOTES LES VEGADES QUE NECESSITIS.
2. COPIA  TOT EL TEXT SENSE FALTES ORTOGRÀFIQUES A UN FULL .
3. REVISA L’ESCRIT. HAURÀS D’ESCRIURE UN PIC CADA PARAULA MAL ESCRITA.

                                                          L’ORACIÓ
Una oració és un grup de paraules amb sentit complet ordenades al voltant d’un verb. Té dues parts:
 • El subjecte (S) és qui fa l’acció verbal, de qui parlam. El nucli (N) del subjecte és un nom (comú o propi) o un pronom personal (jo, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells i elles). El nucli és sempre la part més important, tant del subjecte com del predicat.
 • El predicat (P) és allò que deim del subjecte: què fa, com és, com està, etc. El nucli (N) del predicat és un verb (la paraula que es refereix a una acció, per exemple: dormir, estudiar, beure, veure, caminar, cridar...)
Exemple: El nin alt menja patates al restaurant.
Subjecte → “El nin alt”.
Predicat → “menja patates al restaurant”.
-Dins aquest subjecte tenim un nom comú (nin) que fa de nucli del subjecte. En lloc de dir “el nin” podríem haver-hi dit “ell”.
-Dins el predicat tenim el verb (l’acció) com a nucli. En aquest cas és la paraula “menja”. Fixa-t’hi com el verb canvia de forma segons canvia el subjecte perquè han d’estar “d’acord”. Observa:
 • Jo menjo, tu menges, ell/ella menja, nosaltres mengem, vosaltres mengeu i ells/elles mengen. En aquest cas tots els nuclis del subjecte són pronoms perquè no hi utilitzam cap nom.
 • Per tant, segons quin sigui el subjecte (i si n’hi ha un o més), hi utilitzarem una forma del verb o una altra.



CASTELLÀ:
Comprensión lectora T6
¡Aquí hay truco!
Cada profesional de la magia tiene sus propios trucos para impresionar al público. Pero lo que todos ellos tienen en común es que utilizan su habilidad e ingenio sobre el escenario para producir efectos maravillosos. ¿Te atreves tú a hacer magia? Solo tienes que leer atentamente estas instrucciones, entrenarte bien y seguir los pasos.
TRUCO 1
Muéstrale un espejo a un amigo o una amiga y pídele que diga las palabras mágicas: «Espejo mágico, dime quién soy». Acto seguido, acercas el espejo a la boca de tu amigo y le dices que eche el aliento sobre él para que se empañe.
Se quedará boquiabierto al ver que su nombre aparece escrito en el espejo.
Truco: escribe en secreto el nombre de tu amigo o amiga sobre el espejo con una goma de borrar. Luego pasa suavemente un pañito para quitar los restos de goma. Ya tienes el espejo mágico listo para tu actuación. Con el vaho del aliento, lo que hayas escrito se hará visible.
TRUCO 2
¡Piensa un número!
Pídele a un amigo que piense un número del 1 al 10 para que tú lo adivines. Tendrás que decirle lo siguiente, explicándole que no debe desvelarte el resultado de las operaciones matemáticas hasta el final:
Piensa un número del 1 al 10 (imagina que ha pensado el 2).
Multiplícalo por 3 (2 Ò 3 = 6).·
Súmale 1 (6 + 1 = 7).
Multiplícalo por 3 (7 Ò 3 = 21) .
Súmale el número que has pensado (21+2 = 23) .
Pídele que te diga el resultado (23).
Basta con que le quites la última cifra para que quede
el número que tu amigo había pensado: el 2.
TRUCO 3
El truco del almendruco
Lo único que necesitas es una taza que no sea transparente y cuatro monedas diferentes.
Pídele a un voluntario que coloque una de las cuatro monedas bajo la taza y que guarde las demás. Antes de que el voluntario haga esto tú te habrás puesto de espaldas para no ver nada.
Dile a tu público que adivinarás cuál es la moneda escondida.
Pídele a un espectador o a varios que levanten la taza para comprobar que la moneda sigue en su sitio. A continuación, te vuelves y adivinas de qué moneda se trata.
El truco consiste en tener un cómplice entre el público y que sea él quien coja la taza en último lugar. De ese modo podrá colocar el asa en una determinada dirección, siguiendo un código que habréis establecido previamente. La clave está en asignarle una dirección del asa diferente a cada moneda. Basta con que te aprendas de memoria las cuatro posiciones para que te conviertas en un auténtico adivino.
Act 1 ¿Qué objetos necesitas para hacer el truco del espejo?
a) Un espejo, un paño y una goma de borrar.
b) Palillos, una goma de borrar y un espejo.
c) Un espejo, una goma de borrar y un pompón.
Act 2 ¿Cuál es el objetivo del truco de los números?
a) Adivinar un número.
b) Conseguir una suma muy difícil.
c) Hacer un sencillo cálculo mental.
Act 3 Para el tercer truco necesito…
a) siete monedas. b) cuatro monedas. c) tres monedas.
Act 4 ¿Cómo deben ser las monedas?
a) Diferentes. b) Iguales. c) No importa.
5 El cómplice en el truco debe…
a) colocar la moneda debajo de la taza.
b) poner la taza en una posición pactada.
c) adivinar la moneda elegida.



MATEMÀTIQUES:
1- Recorda els nombres romans
I = 1 - V = 5 - X = 10 - L = 50 - C = 100 - D= 500 - M = 1.000
 1. Intenta esbrinar quins nombres són.
I I I =
V I I I=
X I I=
CCL=
DV=
MMCCC=
 1. Ara a veure si tu els saps escriure.
15 =
1.510 =
21 =
153=
RECORDA que alguns d’aquests nombres es formaven restant
IV = 4 (5-1) - X= 9 (10-1) - X L = 40 ( 50 – 10) - XC = 90 (100-10)
CM = 900 ( 1000- 100)
 1. Completa
4 =
9=
40=
90=
900=
2- Compara els següents nombres amb els signes > (major que), < (menor que) o
= (igual que)
1.309 …….. 5.009
15.696 …….. 9.321
456.649 ……. 759.324
962.344 …….. 962.344
3- Descompon com a l’exemple
659.324 = 6 CM + 5 DM + 9 UM + 3 C + 2 D + 4 U
294.378 =
702.192 =
362.007=
137. 400=

NATURALS:

Com podem cuidar l’aparell locomotor? Alguns hàbits saludables.
Copia la informació següent sobre l’aparell locomotor al teu quadern.

Visualitza el següent vídeo amb atenció:

 1. Classifica els següents elements segons si són saludables o no.
Fer estiraments cada dia – menjar llepolies – dormir les hores necessàries – menjar fruita - menjar patates fregides habitualment – beure molta aigua – dieta amb molt de greixos.

SALUDABLES
NO SALUDABLES



 1. Completa al quadern les següents frases.
Músculs – ossos- cap – tronc – extremitats – tendons – ossos – músculs – caixa toràcica – columna vertebral – articulacions.

 • Les _________ són el punt on s’uneixen els ossos.
 • Els __________ són els extrems dels músculs. La seva funció és unir els _______ amb els ________ .
 • Les vèrtebres formen la __________ i les costelles formen la ____________.
 • L’aparell locomotor està format pels _________ i els _________ .
 • El nostre cos es divideix en _________ , _________ i ____________ .

 1. Contesta les següents preguntes.

 • Per què és important cuidar la nostra columna vertebral? Com podem cuidar-la?
 • Si no tinguéssim el bíceps del braç podríem estirar-lo? Explica per què?

 1. Us deixem el joc de l’oca amb diferents estiraments per a que jugueu a casa i cuideu el vostre cos.


SOCIALS:

Aquesta setmana us propòs que mireu un vídeo, el qual tracta del sector primari. Heu de mirar-lo per poder contestar a la preguntes. Aquí teniu l’enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w

Ara respon a les següents preguntes:
 • Què és el sector primari?
 • Quines són les activitats que pertanyen al sector primari? Enumera-les.
 • De totes les activitats del sector primari, quina t’agradaria més fer? Per què?
 • Com es diu la persona que es dedica a la ramaderia? I a la mineria?

PLÀSTICA:

La tasca de plàstica d’aquesta setmana consisteix a fer una figura utilitzant un cartró de paper wc. Us deixem alguns models:








ANGLÈS:
Hello children, How are you doing?
For this week, I give you these two links to do online worksheets.

REMEMBER TO OPEN THE LINK WITH GOOGLE CHROME AND BE SURE YOU HAVE  YOUR SPEAKERS (ALTAVEUS) ON.
Activity 1. Juntar foto amb paraula.
Activity 2. Escoltar I triar entre varies opcions.
Activity 3. Trobar les paraules a la sopa de lletres I escriure les paraules que has trobat 
EN MAJÚSCULES.

Activity 1. Escriure les frases. Et dona quin tipus de frase has d'escriure) (dit ↑ és +) (dit és -)
Activity 2. Escriure la pregunta I la resposta (et diu quin tipus de resposta has d'escriure: V frase positiva X frase negativa).
GRAMMAR POINT


Si us dona problemes enviar-me la fitxa un cop feta, feis una foto quan estigui feta (després de clicar al botó finish) I enviau-me-la per correu electrònic monicatugores@ceipjafudacresques.cat
Data límit entrega tasques: Dilluns 18 de Maig 2020.


RELIGIÓ CATÒLICA:

BON DÍA A TOTHOM. DESIG QUE ESTIGUEU BÉ. EN AQUESTA FITXA HEU DE FER UN COMENTARI, COM SI FOS UNA REDACCIÓ, DONANT LA TEVA OPINIÓ: "Qui pot ser l'ovella perduda?, Qui pot ser el pastor? ..." TAMBÉ ACOLOREIX EL DIBUIX. UNA ABRAÇADA.






No hay comentarios:

Publicar un comentario