Etiquetas

lunes, 25 de mayo de 2020

TASQUES ALUMNAT (25-29) DE MAIG DE 2020


Estimades famílies:
A causa de la suspensió de les classes fins nou avís,
l'equip docent de quart us deixa les tasques que els nins i les nines hauran de realitzar
a casa durant aquests dies.
                                        El professorat de quart curs


              DATA MÀXIMA D’ENTREGA: 1 DE JUNY A LES 15:00 HORES


                               IMPORTANT!
PER FAVOR, ENVIAR LES TASQUES AMB EL NOM DE L’ESTUDIANT, GRÀCIES.


ELS CORREUS ELECTRÒNICS DEL PROFESSORAT SÓN ELS SEGÜENTS:  


ainamartorell@ceipjafudacresques.cat        (4t-A)
aliciaferragut@ceipjafudacresques.cat      (4t-B)
xiscomunoz@ceipjafudacresques.cat          (4t-A) 
monicatugores@ceipjafudacresques.cat     (Anglès)
tonisocias@ceipjafudacresques.cat             (Educació Física)
juancamarena@ceipjafudacresques.cat       (Castellà)
xiscohernandez@ceipjafudacresques.cat    (Desdoblament 4t A/B Cat/Mat)
rafelfiol@ceipjafudacresques.cat                   (Música)
doloreslazaro@ceipjafudacresques.cat         (Religió Catòlica)


CATALÀ:
1. LLEGEIX I COPIA AQUEST EXERCICI EN UN FULL:


Pensa que, a vegades, el subjecte d’una oració
no hi apareix perquè es sobreentén.


-Exemple: Sembla preocupada.


A qui ens referim? →→ Subjecte: ELLA.


-Exemple: Tenim molta sort.


A qui ens referim? →→ Subjecte: NOSALTRES.


2. INDICA EL SUBJECTE EN AQUESTES ORACIONS.


- Estic cansat. →→ SUBJECTE:


- Has vist la pel.lícula? →→ SUBJECTE:


- Sou fantàstics! →→ SUBJECTE:


3. INVENTA UN SUBJECTE PER A CADA PREDICAT.


… varen apagar el foc ràpidament.


… anirem a estudiar a la biblioteca.


… duu la sabata descordada.


4. INVENTA UN PREDICAT PER A CADA SUBJECTE.


En Joan ...


Aquelles nines …


Jo...


CASTELLÀ:


Los textos instructivos sirven para guiarnos en una tarea
con la descripción ordenada de los pasos o procedimientos que hay que
seguir para realizarla. Son textos instructivos: las recetas de cocina, los
trucos de magia, las reglas de los juegos, los manuales de uso de algunos aparatos…


Escribe una receta de cocina (la que tú quieras) con los ingredientes y detalla
muy bien los pasos a seguir.


Esto te puede ayudar
Ingredientes:
- _____ gramos de _________________
- _____ cucharadas de ______________
- _____ cl de _______________
- ______________________
- ______________________
- ______________________


Elaboración:
Primero… A continuación… Seguidamente… Para finalizar...


Recuerda los verbos: mezclar, batir, hornear, untar, rellenar, colocar, remover…


No olvides los puntos y las mayúsculas


MATEMÀTIQUES:
Aquesta setmana repassarem les mesures de longitud, de pes i de capacitat  Primer mirau
el vídeo per recordar quines són aquestes mesures 
 1- Encercla la resposta correcta
 - Per calcular el pes utilitzam
a) una balança
b) una corda
- Per calcular la longitud utilitzam
a)   un regle
b)  una botella
- És el decigram una unitat de longitud?
a) Sí
b)  No
 - La unitat principal de capacitat és el
a)  litre
 b) quilogram
 - La forma abreujada del centímetre és:
 a) Kl
 b) cm

- Les expressions complexes tenen
a) una sola unitat de mesura
b) més d’una unitat de mesura
 2- Copia i recorda:
1 km  = 1000 m
1 m  = 100 cm
1m  = 1000 mm
 3- Completa
2 km  = .......  m
3 m = .........cm
1 m= ......... mm
 4- Tria la unitat més adequada
Un elefant pesa
a) 3000 Kg
b) 2 g
 Una formiga mesura 
a) 6 m.
b) 2 mm
 5- Ordena de major a menor
  ml  -   kl   -   l 
--------------------------------------
6 - Resol aquest problema.
Na Maria camina cada dia  dos quilòmetres. Quants quilòmetres caminarà en 4 dies?


NATURALS:


CLASSIFICACIÓ DELS ANIMALS


 • Copia al teu quadern el següent esquema de la classificació dels animals.
 • Utilitzeu el regle per fer les línies. Els dibuixos que hi apareixen son opcionals,
 • és a dir, podeu triar si voleu copiar-los o no.
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES


 •  Llegeix amb atenció.

Mitjançant la funció de nutrició les plantes fabriquen els seus propis aliments,
respiren, distribueixen i utilitzen les substàncies i expulsen els rebuigs que produeixen.
Per fabricar els seus aliments, les plantes prenen substàncies de la terra i de l’aire i fan
la fotosíntesi.
Les plantes obtenen aigua i minerals per l’arrel  i els mesclen per formar la saba bruta,
que puja fins a les fulles. A més, n’agafen un gas que és el diòxid de carboni mitjançant
uns porus de la pròpia planta.


 • Mireu el següent vídeo amb atenció (explicació fotosíntesi).


ACTIVITATS
1.     Escriu el nom de les parts de la planta per on:

a)   Prenen aigua i minerals → 
b)   Circulen les sabes → 
c)   Prenen i expulsen gasos → 

2.     Defineix fotosíntesi.
3.     Per què creus que es diu que als llocs on abunden les plantes l’aire és
més net? Justifica la teva resposta.


SOCIALS:


Per aquesta setmana vos proposam dos exercicis sobre el sector secundari.
Recordeu que les activitats que pertanyen a aquest sector són: la construcció,
l’artesania i la indústria.
Aquesta setmana tractarem un tipus d’activitat d’aquest sector, la indústria.


Per poder fer les dues activitats, vos heu de llegir aquesta informació. També
la podeu trobar al llibre de text a la pàg. 68. 


La indústria produeix objectes o productes a grans fàbriques on molts obrers i obreres industrials
manegen màquines complexes per a la seva elaboració o fabricació.


Les indústries poden ser de diferent tipus:
 • Indústries de base, són les que inicien el procés productiu ja que transformen les matèries
 • primeres en productes semielaborats que utilitzaran altres indústries per fer la transformació
 • final. Per exemple, la siderúrgia que transforma el mineral de ferro en acer. Aquest serà utilitzat
 • per altres industries per fabricar el producte final.
 • Indústries de béns d’equipament, transformen els productes semielaborats en equips
 • productius per equipar a les indústries. Per exemple, les indústries que obtenen vaixells,
 • màquines i material elèctric.
 • Indústries de béns de consum, que fabriquen productes que les persones consumim
 • directament. Destaquen: la indústria alimentària, la indústria química (que fabrica plàstics,
 • pintures, etc), la indústria tèxtil (que confecciona teixits i roba), la indústria del moble
 • (dedicada a la fabricació de mobles), la indústria de l’automòvil, indústria farmacèutica
 • (produeixen medicaments), etc.


Ara fés les següents activitats:
 1. En quin tipus d’indústria es fabriquen aquests productes?
- Un cotxe: 
- Pintura per pintar les parets:
- Un vaixell de transport:
- Tela per fer un vestit:
- Iogurt:
- Un medicament pel costipat: 
- Acer: 
- Una màquina per fer oli: 


 1. Col·loca cada paraula al seu lloc:
             consum / semielaborats / matèries primeres / equipar / consumim / base


 • Les Indústries de _______, són les que inicien el procés productiu ja que transformen
 • les ____________ en productes ___________ que utilitzaran altres indústries per fer
 • la transformació final.
 • Les indústries de béns d’equipament, transformen els productes semielaborats en
 • equips productius per _________ a les indústries.
 • Indústries de béns de _______ , que fabriquen productes que les
 • persones __________ directament.
PLÀSTICA:


Aquesta setmana treballarem la tècnica del puntillisme!


‘’El puntillisme és una tècnica artística que consisteix a fer una obra mitjançant l’ús
de punts molt petits, diminuts. El puntillisme va aparèixer per primera vegada l’any 1869
amb el pintor Georges Seurat’’.


La vostra tasca serà realitzar una obra (podeu fer el que més us agradi) utilitzant la tècnica
del puntillisme. Seguidament us deixem un vídeo explicatiu de com fer-ho:
https://www.youtube.com/watch?v=0O8ZVlRcLIs 
ANGLÈS:


NAME: COURSE: 4th
UNIT 6.  IN THE COUNTRYSIDE


Aquesta setmana començam UNIT nova. 


* Si tens l'activity book a casa fes aquestes activitats I envia una foto de les activitats
a la mestra a través del classroom o al correu electrònic si tens algun problema amb el classroom. 


* Si no tens ell llibre a casa, DO NOT PANIC, fes aquestes activitats a un foli I envia foto de les
mateixes a través del classroom o al correu electrònic si tens algun problema amb el classroom. 


Vocabulary 

Giving directions
Activity book page 45. 


Activity 1. Troba, encercla i escriu. 


SI NO TENS EL LLIBRE NO COPIIS LA SOPA DE LLETRES NI ELS DIBUIXOS,
NOMÉS CERCA LES PARAULES I ESCRIU-LES DAVORA CADA NOMBRE (1-10). 


Activity 2. Pensa quina és la paraula que defineix cada dibuix I escriu la primera lletra.
Exemple: primer dibuix és un Icecream així que la primera lletra és una I.
SI NO TENS EL LLIBRE, NO COPIIS CAP DIBUIX, NOMÉS ESCRIU LA FRASE.


Activity 3. Llegeix les frases, escriu la paraula que hi ha entre parèntesis I escriu a quina fotografia
es refereix (a-d). 


SI NO TENS EL LLIBRE, ESCRIU DIRECTAMENT LA PARAULA I A QUINA FOTO ES REFEREIX. 


Activity book page 84


Activity 1. Mira les fotos, llegeix les paraules i escriu el vocabulari on toqui. 


SI NO TENS EL LLIBRE A CASA, NO FA FALTA FACIS CAP DIBUIX, POSA EL
NOMBRE (1-10) I LA PARAULA AL COSTAT.


Activity 2. 


SI NO TENS EL LLIBRE A CASA, NO COPIIS CAP DIBUIX, NOMÉS COPIA LA FRASE I
COMPLETA-LA.


Activity 3. Cerca, encercla I escriu.


SI NO TENS EL LLIBRE A CASA, NO COPIIS CAP DIBUIX NOMÉS CERCA LES
PARAULES I ESCRIU-LES. 


Teacher's email: monicatugores@ceipjafudacresques.cat


Data límit d'entrega: Dilluns 1 de Juny 2020.


RELIGIÓ CATÒLICA:

HOLA NINS/ES
ESTEU BÉ? NOMÉS DESIG QUE SÍ.
EN AQUESTA FITXA HEU DE RECÓRRER EL CAMÍ I ANAR POSANT LES SÍL·LABES
QUE ANEU TROBANT EN ELS REQUADRES DE BAIX. I, DESPRÉS, PINTAR.
MOLT FÀCIL. UNA ABRAÇADA.